TIP OF THE DAY: Hong Kong Waffles, Bubble Waffles, Egg Waffles

https://kirbiecravings.com/2014/09/hong-kong-egg-waffles.html
https://www.eater.com/2017/7/7/15928320/hong-kong-bubble-waffle-egglet-gai-daan-zai-ice-cream
http://www.scmp.com/magazines/hk-magazine/article/2038154/who-invented-hong-kong-egg-puff